Morphology, Dynamics and Forecast Power of Polish Government Yield Curve

[This is ongoing research / under construction]

Three main goals:

  • implement parsimonious (NSS) yield curve fitting techniques
  • analyse the dynamics of the yield curve via PCA, horizon returns, volume traded analysis
  • use synthetic fitted curves to infer on forecasting power of Polish yield curve

Some interim results

Fifteen-year history of Polish government bonds (amounts outstanding, yields and current years to maturity)

Wykres przedstawia polskie obligacje skarbowe o stałym (w tym: zerowym) kuponie, które były przedmiotem fixingu na platformie Bond Spot (w przypadku, gdy były dwa fixingi danego dnia wzięto pod uwagę ten późniejszy – popołudniowy). Na osi rzędnych (skala liniowa) jest umieszczony pozostały czas danej obligacji do wykupu liczony w latach. Kolory poszczególnych punktów, zgodne z legendą, odpowiadają różnym poziomom rentowności do wykupu danej obligacji na fixingu danego dnia. Wielkość kolorowej kropki zależy od udziału danej obligacji pod względem niewykupionej  wielkości emisji (outstanding amount) w całej grupie obligacji będących przedmiotem fixingu danego dnia. Dane obejmują okres od początku 2005 roku do końca lutego 2019. 


Pure Expectations Hypothesis may be rejected


ACM (Adrian Crump Moensch) model implementation and term premia estimation for Poland:


Term premia evolution in Poland (last 15 years)

RiskPremia_model_comparedPL_


Examples of NSS fitted curves

YC_2004-12-02-000000

One thought on “Morphology, Dynamics and Forecast Power of Polish Government Yield Curve”

Leave a Reply to admin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *