O mnie

Jestem trenerem w Advanced Trainings, doktorantem na SGH i młodym naukowcem w GRAPE|FAME (młodym wg nowej definicji :-)).


Marcin Dec jest związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dwudziestu lat (od tradera do członka zarządu). Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Ekonomia) oraz Uniwersytetu Oksfordzkiego (Mathematical Finance) a obecnie także doktorantem w Katedrze Ekonomii Ilościowej SGH. Posiada licencje i tytuły: doradcy inwestycyjnego, Certified International Investment Analyst (CIIA), Professional Risk Manager (PRM), Certificate in Quantitative Finance (CQF). Prowadzi ćwiczenia z matematyki i mikroekonomii. Zarządzał ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym i kredytowym w bankach. Nadzorował prace zespołów obsługujących klientów skarbowych, kredytowych SME, deweloperów oraz zespołu odpowiedzialnego za sekurytyzację aktywów pracujących.

Swoją karierę rozpoczynał jako dealer bonów i obligacji skarbowych w Banku Gdańskim w 1996 roku. Doświadczenie zdobywał także w funduszu emerytalnym jako zarządzający portfelem papierów skarbowych oraz w dwóch bankach jako zastępca i później dyrektor Departamentu Skarbu (Treasurer). Pracował także w Rabobank London na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej, a do jego zadań należało m.in.: zarządzanie portfelem pochodnych stopy procentowej w walutach krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz współpraca z bankami z grupy w zakresie produktów strukturyzowanych. Przez 7 lat był dyrektorem zarządzającym obszarem skarbu, a później członkiem zarządu nadzorującym między innymi ten obszar w Getin Noble Banku.

Od 2005 roku przeszkolił około 500 osób w zakresie produktów skarbowych. Uczestnikami jego szkoleń byli w dużej mierze pracownicy różnych departamentów oraz oddziałów regionalnych banków.

Autor kilku publikacji naukowych, w tym.: Markovian and multi-curve friendly parametrisation of a HJM model used in valuation adjustment of interest rate derivativesBank i Kredyt 50(2), 2019, pp 107-148 oraz Stochastic Experiments in Stabilisation of Money Market Benchmarks, Safe Bank 4(73) 2018, pp 42-61

Pełne CV w języku angielskim.